BRUSSEL - De Creg, het in 1999 in het leven geroepen federaal organisme voor de regulering van de gas- en de elektriciteitsmarkt in België, heeft de belangrijkste voorwaarden goedgekeurd voor de toegang tot de LNG-terminal van Fluxys in Zeebrugge.

Dat zou op termijn moeten leiden tot bijkomende investeringen in LNG-capaciteit in Zeebrugge.

Volgens de Creg gaat het om een wereldprimeur omdat Zeebrugge nu de eerste LNG-terminal heeft die toegang verleent aan alle gasverschepers op basis van de belangrijkste voorwaarden die door de regulator zijn bepaald. De Creg keurde op 17 juni het voorstel van belangrijkste voorwaarden voor toegang tot de LNG-terminal van Fluxys LNG goed na eerder een eerste voorstel verworpen te hebben omdat die onvoldoende beantwoordde aan de door de overheid opgelegde gedragscode.

Die gedragscode regelt de belangrijkste voorwaarden voor de toegang van de gasverschepers tot de terminal. Ze specificeren onder meer de manier waarop de capaciteiten worden berekend, de regels voor de toewijzing en verhandelbaarheid van capaciteit, de vereisten inzake aardgaskwaliteit, en de bepalingen inzake aansprakelijkheid en financiële garanties.

Vrijwel alle LNG-terminals in Europa die toegang verlenen aan verschillende gasverschepers zijn niet-gereguleerd.

De Zeebrugse LNG-terminal vormt daarop een uitzondering: het is een gereguleerde terminal met gepubliceerde tarieven en is nu ook de eerste terminal in de wereld die toegang verleent aan alle gasverschepers.

Fluxys LNG had in 2003 al voorstellen gedaan in aansluiting op de door de overheid vastgelegde gedragscode maar de Creg had die een onvoldoende meegegeven. Momenteel voert Fluxys LNG onderhandelingen met diverse shippers voor nieuwe LNG-terminallingcontracten na 2006. De onderhandelingen tussen Fluxys LNG en diverse shippers kunnen aanleiding geven tot de bouw van een vierde opslagtank en extra uitzendcapaciteit op de LNG-terminal van Zeebrugge, een project dat wordt geraamd op 170 miljoen euro.

(pdd)