Zon

Uit zonlicht en -warmte wordt al op commerciële schaal energie gewonnen, met zonnecollectoren die water warm maken, of met fotovoltaïsche cellen die elektriciteit produceren. Maar de toepasbaarheid van warmwatercollectoren is beperkt, en fotovoltaïsche cellen zijn gemaakt van duur materiaal, wat grootschalige elektriciteitsproductie moeilijk maakt. In het Sol-air project werkt een internationaal team van onderzoekers aan een nieuwe technologie waarmee ze op een veel grotere schaal betaalbare elektriciteit hopen te maken: een zonnetoren met spiegelveld.

Twee prototypes van dat systeem staan in Almería in Zuid-Spanje, in een van de droogste en zonnigste gebieden van Europa. Het spiegelveld bestaat uit een paar honderd spiegels die elk zo gekromd zijn ...