Belastingdruk in België gestegen tot 45,4 procent
De totale belastingdruk in België is volgens de Oeso vorig jaar gestegen tot 45,4procent van het bbp.

Ook in de meeste andere industrielanden nam de belastingdruk toe. Dit staat haaks op de algemene tendens tot belastingverlaging. In diverse landen werden daadwerkelijk verlagingen van de belastingen doorgevoerd, maar dat werd meer dan gecompenseerd door de gevolgen van de versnelde economische groei, die de inkomens en vooral de bedrijfswinsten deed stijgen. Sommige landen slaagden er ook in de belastbare basis te verbreden en de belastingontwijking terug te dringen.

In 2004 bedroeg de belastingdruk in België 45 procent van het bruto binnenlands product (bbp), en in de voorgaande jaren zat hij dicht tegen dat cijfer aan. Het driejarig mobiel gemiddelde bedroeg in recente jaren 44,9 procent. In 1975 zat de belastingdruk nog beneden de 40 procent.

De verdere stijging van 2005 is volgens de Oeso toe te schrijven aan de belasting op het inkomen en op de bedrijfswinsten, die toenam van 17,4 tot 17,8 procent van het bbp.

België is het op twee na zwaarst belaste land ter wereld (zie grafiek) . De twee topposities worden ingenomen door Zweden en Denemarken, waar de belastingdruk respectievelijk 51,1 en 49,7 procent bedraagt. De bevolking krijgt er ook veel voor terug.

Vooral de sociale-zekerheidsbijdragen liggen in België hoog. Als men die buiten beschouwing laat, komen we op de ranglijst van de zwaarst belaste landen pas op de achtste plaats, met 31 procent van het bbp (in 2004).

De uitkeringen van de sociale zekerheid vertegenwoordigen in België 24,2 procent van het bbp (cijfer voor 2003). De totale belastingen op die uitkeringen bedragen 3,9 procent van het bbp.

Tussen 1975 en 2004 is het aandeel van de federale overheid in de belastingontvangsten nagenoeg gehalveerd als gevolg van de verregaande decentralisatie van fiscale bevoegdheden in het kader van de staatshervormingen. Ook in een aantal andere landen kromp het aandeel van de centrale overheid. De enige twee landen waar het steeg, zijn Oostenrijk en Zwitserland.

Tussen 2000 en 2003 was er een vrij algemene tendens tot verlaging van de belastingdruk. Sindsdien lijkt die omgekeerd, maar ook nu nog schommelt de gemiddelde druk in de Oeso-landen maar rond de 35 procent van het bbp.

De sterkste verzwaring van de belastingdruk trad vorig jaar op in IJsland, met 3,7 procent van het bbp. Op de tweede plaats kwamen de Verenigde Staten, met een toename van 1,3 procent. Groot-Brittannië kwam op de derde plaats met een stijging van 1,2 procent. In zeventien van de dertig Oeso-landen steeg de fiscale druk. Hij daalde in Hongarije, Slowakije, Oostenrijk, Italië en Luxemburg.

(jb)

Revenue Statistics 1965-2004:

www.oecd.org

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig