De economie van de eurozone zal de komende jaren stabiel, maar relatief bescheiden groeien, zegt het Planbureau.

Als de olieprijs niet meer verder stijgt, en als de Amerikaanse begroting en betalingsbalans niet ontsporen, zal de eurozone volgens het Planbureau de komende zes jaar een gemiddelde groei halen van 1,8 procent per jaar, na aftrek van de inflatie. Die zal, volgens de overheidsinstelling, ook gemiddeld 1,8 procent bedragen, maar naar het einde van de periode iets oplopen.

Makkelijk zal dat allicht niet zijn, want de Europese Centrale Bank trok haar inflatieverwachtingen voor dit jaar zopas op van 2,3 tot 2,4 procent en verwacht dat de prijzen ook in 2007 met gemiddeld meer dan 2 procent zullen stijgen.

Het Planbureau beseft dat en houdt in haar jongste projecties voor de eurozone rekening met een stijging van de korte termijnrente van gemiddeld 3,1 procent dit jaar tot 4,2 procent in 2012. De rente op langere termijn ziet het oplopen van 3,9 tot 4,5 procent.

Het Planbureau spreekt van ,,een evenwichtig groeiperspectief op middellange termijn'', maar voegt eraan toe dat de groei elders in de wereld een stuk krachtiger zal zijn. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zal het bruto binnenlands product (bbp) tijdens dezelfde periode met gemiddeld 2,7 procent toenemen, ook na aftrek van de inflatie.

Die inflatie ziet het Planbureau halveren tot gemiddeld 2 procent. Met dank aan de zeventien opeenvolgende renteverhogingen die de Federal Reserve de jongste twee jaar doorduwde en in de hoop dat de groei er niet te sterk zal door afgeremd worden en ervan uitgaande dat de belastingverlagingen die de regering Bush doordrukte, uitdoven en verdwijnen, zoals oorspronkelijk was gepland.

Toch zal het tekort op de Amerikaanse begroting maar heel geleidelijk verbeteren, van de huidige 4,1 procent van het bbp tot 3 procent tegen 2012. De Amerikaanse economie zal, onder meer door een appreciatie van de dollar met gemiddeld 2,2 procent per jaar, de komende zes jaar meer in- dan uitvoeren, waardoor dat andere Amerikaanse tekort - op de betalingsbalans - tegen 2012 zal zijn opgelopen tot 7,6 procent van het bbp.

Zowel in de VS als in Europa houdt het Planbureau ook rekening met de eerste groeivertragende effecten van de vergrijzing en het daaruit voortvloeiende tekort aan arbeidskrachten en oplopende kosten van gezondheidszorg en pensioenen. Maar Japan, schrijft het Planbureau, zal nog eerder rekening moeten houden met een verouderende bevolking.

Na zeven jaren van afbrokkelende prijzen en weinig binnenlandse vraag is het land dit jaar eindelijk uit de impasse geraakt. De gemiddelde groei zal er de komende zes jaar rond 2,1 procent uitkomen, maar tegen het einde van de periode zal hij gevoelig lager liggen dan nu, precies door die vergrijzing. Landen die daar voorlopig nog hoegenaamd geen last van hebben, zijn de nieuwe Europese lidstaten. Volgens het Planbureau zal de groei er de komende zes jaar gemiddeld 4,4 procent bedragen, na aftrek van de inflatie die op gemiddeld 2,8 procent geraamd wordt. De binnenlandse vraag wordt er, met een gemiddelde toename van 2,4 procent per jaar, een steeds belangrijker factor van groei.

(lc)