Veel grote bedrijven zetten een zogenaamde ,,captive'' op om uitzonderlijke risico's te dekken.

Een ,,captive'' is meestal een herverzekeringsmaatschappij die wordt opgericht door een bedrijf om reserves aan te leggen om uitzonderlijke risico's te dekken. Daarbij gaat het meestal om milieu-, informatica- of andere ramp-risico's . Kortom: evenementen die zich niet vaak voordoen, maar waarvan de schade enorm kan oplopen en die daardoor moeilijk verzekerbaar zijn via de gewone weg. Via een captive kunnen dergelijke risico's goedkoper verzekerd worden.

Heel wat ,,belastingvriendelijke'' plaatsen, zoals Bermuda maar ook de Kanaaleilanden, Ierland en Luxemburg, hebben de voorbije decennia in aantrekkelijke fiscale stelsels voorzien voor de oprichting van dergelijke captives.

Concreet stort het bedrijf verzekeringspremies aan een gewone, erkende verzekeringsmaatschappij. Die stort de premies - na afhouding van een commissie voor geleverde diensten, uiteraard - door aan een captive of herverzekeringsbedrijf in het buitenland, dat eigendom is van het bedrijf dat zich wil verzekeren. De captive legt met de ontvangen verzekeringspremies reserves aan. Die worden, in de landen die zich gespecialiseerd hebben in deze verzekeringsactiviteit, niet belast, in andere landen wel.

Omdat de herverzekeraar een dochter is van het verzekerde bedrijf, blijft dat zelf eigenaar van de reserves en van de inkomsten uit de belegging daarvan.

De oprichting van een captive is in de praktijk alleen interessant wanneer er voldoende hoge premies betaald moeten worden.

(kdr)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig