,,Ik weet niet meer dan wat in de pers staat'', zegt Pierre Berger, de bedrijfsrevisor van Sabena.

Het Sabena-dossier blijft KPMG achtervolgen. Een paar maanden geleden dagvaardde Sabena-curator Christian Van Buggenhout de bedrijfsrevisoren Michel Delbrouck en Pierre Berger van KPMG (DS 7 november) . De curator vindt dat de twee bedrijfsrevisoren in de maanden voor het faillissement niet hadden mogen tekenen voor de continuïteit van de luchtvaartmaatschappij. Maar de revisoren vinden dat ze in eer en geweten gehandeld hebben.

Ook in deze zaak duikt de naam KPMG opnieuw op. Pierre Godfroid, de toenmalige topman van Sabena, beweert dat KPMG perfect wist wat er met Sabbel gebeurde. Berger, die tevens ondervoorzitter is van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, wast alvast zijn handen in onschuld.

Bent u al ondervraagd in deze zaak?

Ik ben noch in dit dossier noch in het grote strafonderzoek naar het faillissement van Sabena al ondervraagd. Mijn dossiers vallen onder het beroepsgeheim.

Was u ervan op de hoogte dat kaderleden van Sabena in het zwart betaald werden? Het eerste wat ik van eventuele zwarte betalingen gehoord heb, is via de pers gisteren. Toen ik thuiskwam wees mijn vrouw mij erop dat Sabena in het nieuws zat. Ik ben verrast dat via Sabbel mogelijk kaderleden in het zwart betaald werden. Bij mijn weten is in Bermuda niets illegaals gebeurd.

Kende u de vennootschap Sabbel?

Ik was op de hoogte van het bestaan van de vennootschap Sabbel, ik wist dat er Belgische bestuurders bij Sabbel waren. KPMG heeft altijd de boeken van Sabbel gecontroleerd en dat was altijd correct. Heel wat groepen richtten in die tijd offshore bedrijven op om moeilijk te verzekeren risico's te herverzekeren. Bermuda had daarvoor een interessant regime.

Heeft KPMG de Sabbel-constructie bedacht?

Dat weet ik niet gewoon niet meer. Dat is ook al zo lang geleden.

Was u op de hoogte dat bedragen van Sabbel naar Luxemburg werden getransfereerd?

Ik kan geen verdere details geven.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig