Zakenvrouwen veilen informatie
Lucia Forsberg.
BRUSSEL - Mannen zijn beter in netwerken dan vrouwen. De uitspraak van Patrick Janssens bij zijn aantreden als Antwerpse burgemeester deed heel wat stof opwaaien, maar toch schuilt er blijkbaar iets van waarheid in zijn uitspraak. De vzw Markant heeft een Zweedse ,,creativiteitsconsulent'' binnengehaald om de leden op een interactieve manier te laten netwerken: via een veiling.

DE manier waarop vrouwen en mannen aan netwerking doen, verschilt enorm, zegt Christine Van Nuffel van Markant, een vereniging van zakenvrouwen. ,,Mannen hebben het inderdaad gemakkelijker. Ze zijn goed in professioneel netwerken, terwijl vrouwen het gemakkelijker hebben in sociale netwerken. Mannen hebben veel contacten en spelen ze gemakkelijk door aan anderen. Ze weten dat dat de bedoeling van netwerkevenementen is. Voor vrouwen daarentegen hangen veel netwerken samen met vriendschap of verbondenheid. Daarom vinden ze het erg lastig om iets te verwachten van hun gesprekspartners. Ze willen geen misbruik maken.''

Om de vrouwen te helpen, organiseert Markant een Netwerkveiling. Alle deelnemers moeten eerst een oranje infoformulier invullen, waarop ze hun naam en bedrijf invullen, legt Lucia Forsberg, de creativiteitsconsulente uit. ,,Ze moeten ook vermelden waarnaar ze op zoek zijn. Vervolgens worden de papieren opgehaald.''

Dan begint de eigenlijke veiling. Uit alle formulieren worden willekeurig enkele papiertjes getrokken. ,,Ik vraag de deelnemers dan of ze willen rechtstaan en zich voorstellen'', zegt Betteke van Elderen, de veilingmeesteres uit. ,,Daarna moeten ze hun problemen kort schetsen, waarna ik de andere deelnemers vraag of ze kunnen helpen.'' Elke naam en reactie worden op een bord geschreven, zodat iedereen die later kan overschrijven. Zo worden twee tot drie briefjes behandeld, dit eerste deel van de veiling duurt ongeveer een half uur.

In een tweede deel worden de deelnemers ingedeeld in groepjes van acht tot tien personen, zegt Forsberg. ,,De deelnemers wordt opnieuw gevraagd om zich even kort voor te stellen en om te zeggen waarnaar ze op zoek zijn. In deze tweede fase komt iedereen aan bod.'' De netwerkveiling wordt afgesloten met een receptie, waarop de deelnemers nog informeel wat kunnen praten.

De deelnemers komen met uiteenlopende vragen naar de veiling. ,,Ze zoeken nieuwe klanten, gespecialiseerde kennis of zelfs specifieke personen'', zegt Forsberg. ,,Zo was er bijvoorbeeld iemand die de Turkse president zocht, omdat enkel hij de toestemming mag geven om bepaalde archieven te openen. En op die veiling was iemand aanwezig die een persoonlijke vriend van de president was.''

De veilingen kennen veel succes, zegt de Zweedse. Tachtig procent van de deelnemers gaat naar huis met een belangrijk contact.

Lucia Forsberg heeft als advocate voor de Zweedse Defensie gewerkt en als adviseur voor grote bedrijven en voor haar stad Stockholm. Vooral tijdens haar werk in Stockholm kreeg ze veel bedrijfsleiders van kmo's over de vloer met vragen. ,,De ondernemers waren vooral op zoek naar contacten, maar waren soms beschaamd om dat toe te geven.'' Zo kwam Forsberg op het idee van de Netwerkveiling. ,,We wilden iets anders doen, waarbij we de deelnemers de mogelijkheid geven om elkaar te helpen.'' De eerste Netwerkveiling organiseerde Forsberg in 1994 en ondertussen heeft ze er al zo'n 150 achter de rug.