NEW YORK - De Verenigde Staten gaan deze week een resolutie indienen bij de VN-Veiligheidsraad om de verspreiding van massavernietigingswapens te beperken. Dat heeft de Amerikaanse plaatsvervangend ambassadeur bij de Verenigde Naties, James Cunningham, bekendgemaakt.

De Amerikaanse regering ziet een terreuraanslag met biochemische wapens of een 'vuile' atoombom, een primitief nucleair wapen, als de grootste bedreiging van de nationale veiligheid. Bestaande verdragen, zoals het non-proliferatieverdrag dat de verspreiding van kernwapens tegen moet gaan, zijn gericht op landen en nationale regeringen en niet op terreurgroepen, corrupte wetenschappers en handelaren op de zwarte markt, die volgens Washington een veel grotere risico vormen. De vier andere kernmachten in de Veiligheidsraad, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland, steunen het Amerikaanse initiatief.

De ontwerp-resolutie die de VS hebben opgesteld, verplicht alle 191 lidstaten van de VN om wetgeving in te voeren tegen het vervaardigen of verhandelen van nucleaire en biochemische wapens en materialen om ze te bouwen.

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), de nucleaire waakhond van de VN, is bezig met een onderzoek naar de verkoop van nucleaire geheimen door de Pakistaanse kernfysicus Abdul Qadeer Khan. Hij zou onder meer kennis en technologie hebben doorverkocht aan Iran, Libië en Noord-Korea. Ook in andere landen heeft het IAEA aanwijzingen gevonden dat er sprake is van een internationale zwarte markt voor kerntechnologie.

De VS willen dat naleving van de resolutie zo nodig met geweld kan worden afgedwongen. Een groot aantal landen is daar tegen. Washington stelt dat het dreigen met geweld, zoals dat geformuleerd is in hoofdstuk zeven van het handvest van de VN, gerechtvaardigd is omdat sprake is van een onderwerp dat betrekking heeft op de internationale vrede en veiligheid.