DSC noemt zichzelf het enige gespecialiseerde fondsenwervingsbureau in België. Dat klopt voor zover het om direct mail gaat. Want sinds 2003 heeft DSC concurrentie gekregen van het bedrijf Direct Dialogue Fundraising (DDF). Dat stuurt jongeren de straat op om voorbijgangers ertoe te bewegen een permanente opdracht voor een goed doel te ondertekenen. DDF werkt, net als DSC, voor een vergoeding.

Karel Claes heeft het concept van DDF leren kennen tijdens een gespecialiseerd fondsenwervigscongres in Nederland, maar zag er niets in. ,,Ik heb er scrupules bij dat jonge mensen worden aangesproken op festivals en evenementen. Een brief kun je in de vuilnisbak gooien, maar tijdens een gesprek keihard nee zeggen, is veel moeilijker. Zeker als je aangesproken wordt door een jong en sympathiek meisje. Als de ngo's via DDF aan meer middelen kunnen komen, is dat natuurlijk schitterend, maar ik betwijfel of ze een echte band kunnen opbouwen met hun donateurs.''

Claes heeft zelf wel scrupules. Zo worden mensen die minder dan 5 euro geven uit het bestand verwijderd. Niet alleen omdat ze relatief weinig opleveren, maar ook omdat het vermoeden bestaat dat het giften zijn die vooral vanuit een emotionele reflex worden gedaan en minder vanuit een rationele overweging. ,,Het zijn mensen die geen nee durven zeggen op zo'n brief.''

Ook wie twee jaar niets gegeven heeft, wordt geschrapt. Omdat het weinig zin heeft om brieven te blijven sturen natuurlijk. Maar ook omdat het hier gaat om mensen die blijkbaar geen echte band hebben met de ngo in kwestie en wellicht ooit in een opwelling hebben gedoneerd.