BRUSSEL (tnl, belga) - De officiële werkloosheidsgraad in ons land bedroeg eind maart 12,6%, een stijging op jaarbasis met 0,6 procentpunt. De stijging was groter in Vlaanderen dan in Wallonië.De werkloosheidscijfers werden gisteren per vergissing bekendgemaakt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Normaal zou het kabinet van de minister van Werk, Freya Van den Bossche, de cijfers pas donderdag vrijgeven.

In vergelijking met vorige maand daalde de Belgische werkloosheidsgraad met 0,1 procentpunt. Maar in vergelijking met maart 2004 was er een toename met 0,6 procentpunt.

Van de 584.428 niet-werkende werkzoekenden wonen er 227.184 in Vlaanderen, 263.386 in Wallonië en 93.858 in Brussel. Dat zijn er 29.096 meer dan een jaar geleden (+5,2%). In Vlaanderen kwamen er 17.719 werkzoekenden bij, tegenover slechts 7.082 in Wallonië en 4.295 in Brussel.

Het aantal uitkeringsgerechtigden steeg in vergelijking met 12 maanden geleden met 5,7%, tot 450.942.

De mannelijke werkloosheidsgraad ligt nu op 10,5%, de vrouwelijke op 15,3%. De werkloosheidsgraad bedraagt in Vlaanderen 8,2% (6,7% bij de mannen en 10,2% bij de vrouwen), in Wallonië 18,2% (14,9% bij de mannen en 22,5% bij de vrouwen) en in Brussel 21,4% (20,2% bij de mannen en 22,8% bij de vrouwen).