Verenigde Naties maken sombere balans van menselijke omgang met ecologische rijkdom

PLANEET OP DE HELLING. Aarde. Roofbouw op de natuur

De mens heeft de natuur in de afgelopen vijftig jaar meer en sneller veranderd dan ooit tevoren. De biologische diversiteit op Aarde gaat daardoor onomkeerbaar achteruit, en veel diensten die de natuur ons levert, raken uitgeput. De gestage degradatie van de planeet dreigt naar een veel steilere afgrond te leiden. Een drastische ommekeer is nodig.

De vaststellingenSinds 1945 is meer land in cultuur gebracht dan in de achttiende en de negentiende eeuw samen. Een kwart van het landoppervlak op Aarde is nu gecultiveerd gebied. Dat wil zeggen ...

Niet te missen