De Oosterweelverbinding of sluiting van de kleine Ring (R1) rond Antwerpen strekt zich uit over een lengte van ongeveer 10 km en maakt de verbinding tussen een nieuw aan te leggen verkeerswisselaar tussen de R1 (Kennedytunnel) -E17- N49 op Linkeroever via een nieuw te bouwen Scheldeoeververbinding (Oosterweeltunnel) en een Oosterweelknoop op Rechteroever, met de R1 (Viaduct Merksem) -E19- A12 op Rechteroever.

Het gekozen tracé sluit de Antwerpse Ring met een tunnel onder de Schelde, vanaf Linkeroever tussen Sint-Annabos en Blokkersdijk naar Rechteroever ter hoogte van het kerkje van Oosterweel, om na het knooppunt voor de aansluiting met de haven, aan te sluiten op het viaduct van Merksem, via een viaduct ten noorden van het Eilandje.

Eind vorig jaar werd beslist de effectieve onderhandelingen in te gaan met de THV Noriant -een consortium rond het Franse Vinci, diens dochter CFE, Fabricom GTI, Besix, Cordeel, Van Wellen en Victor Buyck.

De groep rond Vinci haalde het voor de fase van eigenlijke onderhandelingen van Loro. Een consortium rond Jan De Nul, Van Laere, Betonac, het Nederlandse Bam, diens Belgische dochters Interbuild, CEI-Demeyer en Galère, het Franse Egis en Fluor.

De door Bam voorgestelde toltarieven, die in de beslissing van 22juli 2005 werden aanvaard, worden op basis van een indexatie van 2% als volgt geraamd.

Toltarief 2010:

1. Personenvervoer: 2,40 euro

2. Vrachtvervoer vanaf 3,5 ton tot 12 ton: 15,60 euro

3. Vrachtvervoer boven 12 ton (1): 15,60 - 18,72 euro

Toltarief 2015:

1. Personenvervoer: 2,60 euro

2. Vrachtvervoer vanaf 3,5 ton tot 12 ton: 16,90 euro

3. Vrachtvervoer boven 12 ton: 16,90 - 24,34 euro

Internationale studies wijzen uit dat de neiging bestaat om de verkeersstroom op tolwegen -en daarmee de inkomsten- te overschatten. De ervaring met De Liefkenshoek is in dit verband negatief.