BRUSSEL - De autofabriek van Volkswagen Vorst moet tegen augustus worden omgebouwd tot een productievestiging van Audi.

De werknemers van VW Vorst hebben gisteren ingestemd met de ombouw van hun fabriek, en van de bestaande arbeidsvoorwaarden, tot een filiaal van Audi, met nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Die ombouw moet uiterlijk in augustus van dit jaar een feit zijn, om vanaf dan de productie te kunnen opstarten van de Audi A3, naast die van de VW Polo. De productie van de VW Golf verdwijnt dan helemaal van ons land naar het Duitse Wolfsburg. Op langere termijn, vanaf eind 2009, zou Brussel ook het nieuwe A1-model van Audi gaan bouwen.

De Duitse directie van Audi had bij de vakbonden op een snel plebisciet voor het toekomstplan aangedrongen, want de (financiële en technische) investeringen voor de ombouw van de fabriek in Vorst moeten in maart al op gang worden getrokken. Uitstel was niet bespreekbaar. Maar de positieve uitslag van het referendum van gisteren heeft niet alles opgelost. Eigenlijk hebben de vakbonden alleen het groene licht gekregen om met de directie te onderhandelen over de uitwerking, in cao-teksten, van een twee bladzijden tellende intentieverklaring.

Die verklaring was maandagavond laat al geparafeerd door de vakbondsdelegaties, onder voorbehoud van de uitslag van het referendum van gisteren. De formele ondertekening van de tekst kan nu in de volgende dagen gebeuren. Daarna volgt allicht opnieuw een wekenlange overlegcarrousel.

Voordien moeten directie en bonden eerst nog hun overleg over de ontslagpremies afhandelen. Zij moeten daarvoor de procedureregels uit de wet-Renault volgen. Pas wanneer de cao over het sociaal begeleidingsplan is getekend, kunnen de premies aan de vertrekkers worden uitbetaald en kunnen de kandidaten voor brugpensioen worden opgevangen door de speciale hertewerkstellingscel, die door VW verplicht moet opgericht worden volgens het Generatiepact. Volgens de personeelsdirecteur Jos Kayaerts is dat sociaal akkoord nu niet veraf meer. ,,We kunnen bijna het lint leggen rond de eerste fase van de wet-Renault. We moeten alleen nog enkele details regelen voor vrijwillig vertrek en brugpensioen en de tewerkstellingscel opzetten.''

De vakbondsafgevaardigden kregen in de voorbije dagen vele telefoons van ongeruste leden over de afloop van het Audi-verhaal. Want als dat niet was doorgegaan, bestond er ook de kans dat VW zou terugkomen op de gemaakte afspraken over de vertrekregelingen. Maar nu is die vrees weggenomen.