BRUSSEL - De ministerraad heeft vandaag een ontwerp-kb goedgekeurd dat de maximumfactuur uitbreidt. Bedoeling is dat vanaf begin dit jaar ook de kosten voor de opname in een algemeen ziekenhuis worden meegerekend.

De maximumfactuur zorgt ervoor dat de burger - afhankelijk van zijn inkomen - niet meer dan een bepaald bedrag aan medische kosten moet betalen. Niet alle medische kosten komen daar echter voor in aanmerking.

De regering besliste vandaag om de maximumfactuur nu ook uit te breiden tot de hospitalisatiekosten in algemene ziekenhuizen, ongeacht de duur van de hospitalisatie. Het ontwerp-kb wordt voor spoedadvies overgemaakt aan de Raad van State en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2004.