BRUSSEL - Premier Guy Verhofstadt heeft een open brief gestuurd aan de 34 bedrijfsleiders uit de bouw die de regering via de media hebben oproepen 20.000 jobs te scheppen in de sector. De eerste minister benadrukt dat de regering niet draalt met concrete maatregelen.

In enkele kranten maken de bedrijfsleiders duidelijk dat ze 20.000 arbeidsplaatsen willen scheppen. Om dat te verwezenlijken moet de regering wel nog een reeks maatregelen nemen, luidt het. De advertentie in de kranten besluit met de vraag ,,Waarop wacht u, mijnheer de eerste minister?".

Verhofstadt wijst er in zijn open brief op dat de regering op de bijzondere ministerraad van Gembloers een reeks maatregelen heeft genomen die tegemoet komen aan de verzuchtingen van de bedrijfsleiders. En ook op andere punten zijn al initiatieven genomen, zegt hij.

De meeste investeringsbevoegdheden zijn gewestelijke bevoegdheden, behalve het spoor dan. Op dat vlak worden de investeringen opgetrokken: van 560 miljoen euro in 2005 tot 660 miljoen euro in 2007. Daarnaast voert de overheid via de Regie der Gebouwen belangrijke bouwprojecten uit: het Congressenpaleis, het Paleis voor Schone Kunsten, het Berlaymontgebouw en de gerechtsgebouwen in Antwerpen en Bergen. Daarnaast loopt ons land de internationale investeringsachterstand in, stelt Verhofstadt.

,,Om verdere knelpunten nog uit te werken, neem ik graag de handschoen , geworpen door de bedrijfsleiders uit de bouw, op en wil ik samen met hen werken aan die 20.000 nieuwe jobs", besluit de brief.