BRUSSEL - De raad van bestuur van de Belgische Vereniging van Banken (BVB) heeft de zes principes goedgekeurd van het akkoord dat begin deze maand werd afgesloten tussen de banken en de regering.

Werkgroepen zullen zich nu buigen over de preciese modaliteiten van het akkoord, onder meer over het aantal gratis geldafhalingen die toegekend worden aan de consument en de regeringsmaatregelen om het elektronisch betalen te stimuleren.

,,Wij zullen drie voorstellen voorleggen, met name de schrapping van de taksen op geldautomaten, de facturatie aan de overheid van de politie-escortes van intercity waardentransporten en de mogelijkheid -zoals in andere landen- de BTW te verlagen op elektronische betalingen'', legt Jacques Zeegers (BVB) aan Belga uit. Hij voegt er aan toe dat de banken hun wens op ,,een evenwichtig akkoord'' opnieuw bevestigen.

De bankwereld wacht nu op een regeringsinitiatief om de werkzaamheden van de werkgroepen op te starten. De minister van Financiën heeft het principe van een concertatie al goedgekeurd over het geheel van de vastgestelde problemen tussen de overheden en de banken. Hij heeft voorgesteld deze ronde tafel te laten voorzitten door Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank van België, zo stelt men bij de BVB.