FAQ
-  Hoe is het internet ontstaan?
-  Wat is e-procurement?
-  Wat is een virtuele onderneming?1.

Hoe is het internet ontstaan?

Internet is ontstaan uit een netwerk dat in 1969 is opgezet door het Amerikaanse Ministerie van Defensie: het Arpanetwerk. Zij wilden een netwerk van computers die onderling met elkaar konden praten, zodanig dat als één of meer computers beschadigd zouden raken het netwerk toch nog zou kunnen functioneren. In het begin van de tachtiger jaren toonden een aantal overheids- en wetenschappelijke instituten belangstelling voor dit netwerk. Zij namen het netwerk van computers over en verbonden hun eigen computers eraan. Steeds meer instellingen en bedrijven zochten aansluiting. Ook particulieren konden zich aansluiten bij het netwerk via een provider. Die verzorgt de verbinding met het netwerk voor hen.2.

Wat is e-procurement?

Elektronisch aankopen. De inkoopdienst van een onderneming kan verschillende taken via internet verrichten. Kennismaken met potentiële leveranciers, afspraken maken voor een eerste kennismaking of bestellingen plaatsen bij leveranciers waarbij men zich als regelmatige klant heeft aangemeld. Het meest succesvol is wellicht de mogelijkheid voor ondernemingen of overheidsinstellingen om potentiële leveranciers te laten weten welke goederen ze willen inkopen, van welke kwaliteit, tegen welke prijs, met welke levertermijn en in welke hoeveelheden. Bedrijven die zulke berichten krijgen, kunnen dan elektronisch een offerte indienen.3.

Wat is een virtuele onderneming?

Een verzameling van activiteiten die vroeger in één bedrijf werden gerealiseerd maar nu door verschillende ondernemingen die via een informaticanetwerk met elkaar verbonden zijn. Samen brengen ze via samenwerking over het net producten op de markt.