-  Breedband
-  Digitale handtekening
-  Elektronische handel
-  ICT
-  Internet
Breedband

Via de kabel of via de telefoonlijn (adsl). Bij adsl worden twee banden van de telefoonlijn gebruikt voor de verbindingen van en naar het internet, en een derde voor het telefoonverkeer. Bij kabel verloopt de internetverbinding via de televisiekabel. Het is mogelijk om te surfen en te bellen terwijl de tv aanstaat.Digitale handtekening

Een digitale handtekening is een belangrijk instrument om de aankopen en akkoorden die in het kader van e-aankopen en e-commerce worden aangegaan, juridisch te bekrachtigen.

Elektronische handel

De elektronische handel is een van de snelst groeiende markten ter wereld. De aan- en verkoopdiensten van ondernemingen worden de grote winnaars van de elektronische handel. Ondernemingen kunnen immers hun hele productengamma op het internet plaatsen en tegen lage transactiekosten te koop aanbieden.

ICTInformatie- en communicatietechnologie: computers, de software waarmee zij werken, de netwerken waarin ze onderling verbonden zijn (telefoonlijnen, kabelaansluitingen, satellietverbindingen...) en internet-webbrowsers. Dat zijn de bouwstenen van de technologische evolutie in de Nieuwe Netwerkeconomie.

InternetPersonal computers en computernetwerken kunnen met elkaar communiceren via het internet dankzij het TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Via internet kunnen allerlei boodschappen onder gebruikers worden verstuurd en kunnen bestanden met gegevens, tekeningen en vele andere toepassingen worden uitgewisseld. Door het gebruik van webbrowsers kunnen pc-gebruikers surfen op verschillende websites.

IntranetBinnen een bedrijf kunnen pc-gebruikers toegang krijgen tot een zogenaamd intranet. Dit is een netwerk tussen enkele gebruikers die door het bedrijf worden aangewezen. Op die manier kan het bedrijf bepalen wie de informatie kan bekijken die op de pagina's van het intranet staat.

MultimediaDe toepassingen van de digitale informatie- en communicatietechnologie raken steeds sneller geïntegreerd met de moderne beeld- en geluidsverwerking: pc's, videocamera's, fotografie, cd-romspelers, cd-spelers, geluidssynthesizers en de nieuwste generatie tv's kunnen dankzij de technologische evolutie op een digitale manier gegevens, beelden en geluid opslaan. Daardoor kunnen de mogelijkheden van diverse apparaten in één systeem worden geïntegreerd.

Nieuwe Economie

De verdergaande liberalisering van bepaalde dienstensectoren, de privatiseringstendens, de geringe inflatie en de ontwikkelingen op het vlak van informatie- en communicatietechnologie hebben de ondernemingen gestimuleerd om in nieuwe producten en nieuwe productiecapaciteit te investeren. Daardoor kan er in de economie meer worden geproduceerd tegen een lagere prijs.Nieuwe NetwerkeconomieDe term is een samentrekking van de termen Nieuwe Economie en Netwerkeconomie. Door de steeds sneller muterende omgeving is de strategie van de ondernemingen en het beleid van de overheid de jongste tien jaar grondig aan het veranderen.TelewerkWerken op afstand. Door de snelle ICT-evolutie, de voortdurend dalende communicatiekosten, het mobiliteitsprobleem, de oplopende kosten van het verwerven en onderhouden van bedrijfsruimtes laten sommige ondernemingen hun medewerkers telewerken.