QUOTE. Sarfaz Manzoor laakt de negatieve berichtgeving in de pers over de verhoging van het kijk- en luistergeld

,,De BBC is een van de weinige instellingen die nog werken. Op dat vlak is er een kloof tussen de politici en de overige media enerzijds en de publieke opinie anderzijds. ( ...

Niet te missen