Autistische en gehoorgestoorde leerlingen voor Centrale Examencommissie in Hasselt

HASSELT - Twee keer per jaar zetelen de examinatoren van de Centrale Examencommissie - de vroegere Middenjury - op verplaatsing bij de BuSO-KIDS school in Hasselt. Zowel gehoorgestoorde jongeren als leerlingen met autisme kunnen op die manier een attest of diploma halen. De school zelf mag geen examens inrichten en een verplaatsing naar Brussel is voor de meeste leerlingen geen haalbare kaart. Opmerkelijk is dat de slaagkansen zéér hoog liggen.

De term KIDS staat voor Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden, maar die vlag dekt al lang de lading niet meer. Want intussen is BuSO-KIDS in Hasselt ook de grootste school in Vlaanderen ...

Niet te missen