GENT - Slechts een minderheid van de personeelsleden van het Universitair Ziekenhuis in Gent heeft vanochtend voor de ingang van het ziekenhuis betoogd. Vrijdag was de Vlaamse regering op de valreep met geld over de brug gekomen om hun vraag naar meer vakantiegeld in te willigen, maar de staking die zondag inging, kon niet meer worden afgeblazen. De betoging vandaag wel.

Afhankelijk van de opkomst, zou de geplande protestmars al dan niet doorgaan, hadden de bonden vorige week aangekondigd. In plaats van de verwachte 1.000 à 2.000 manifestanten, stonden er rond 9.30 uur slechts zo'n 100 personeelsleden aan de hoofdingang van het UZ. De vakbonden spraken met de politie af niet te zullen betogen op de openbare weg. ,,Waarom manifesteren?'', vraagt Yves Derycke van de socialistische vakbond ACOD. ,,Voor en tegen wat? Als er toch al een akkoord bereikt is?''

De Vlaamse regering had vorige week, twee dagen voor de aangekondigde staking in het Universitair Ziekenhuis van Gent, geld op tafel gelegd om het vakantiegeld van het personeel alsnog op te trekken. Vrijdag bereikte zij daarover met de vakbonden een princiepsakkoord.

Op 9 februari had het UZ-personeel al de mondelinge belofte gekregen dat het vakantiegeld zou opgetrokken worden, maar tijdens een vergadering van het sectorcomité midden maart bleek dat die belofte niet zou nagekomen worden.

Het personeel kondigde daarom een massale staking aan vanaf zondag én een betoging vandaag. Hoewel de Vlaamse overheid op de valreep met geld over de brug kwam, ging de staking gisteren van start. Op het nippertje zo'n actie afgelasten zou de werking van het ziekenhuis in gevaar brengen, omdat alle maatregelen waren getroffen om het hospitaal op 'zondagsritme' te laten draaien. Het personeel dat thuisbleef, zou niet in problemen komen aangezien er een stakingsaanzegging was ingediend.

Maar de bonden wilden het verkeer vandaag niet in de war sturen met een betoging, voor een eis die al was ingewilligd. Er werd daarom niet meer gemobiliseerd voor de betoging. De personeelsleden die toch naar het hospitaal kwamen, kregen gewoon informatie over het vrijdag bereikte akkoord. Werkwilligen worden ook niet tegengehouden.