Ontroerende roman van David Grossman

Leven uit de tweede hand

De twee delen van David Grossmans nieuwste roman, Haar lichaam weet het, hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken. Toch vormen ze een perfect tweeluik. De hoofdfiguren in beide verhalen leven allebei in de schaduw van een sterkere persoonlijkheid en vluchten in een intense droomwereld. Grossman veroordeelt zijn personages niet, maar gunt hen de troost van hun illusies.

© Bill Brandt
TAAL is het werkinstrument van een schrijver, van elke schrijver. Maar er zijn er maar weinigen die dat instrument zo precies en verfijnd weten te hanteren als de Israëlische auteur David Grossman ...