BRUSSEL - De Vreg, de Vlaamse regulator, lanceert een standaard verhuisformulier voor de elektriciteits- en gasverbruikers. Hij hoopt dat het snel ingeburgerd geraakt. De Vreg wil door een veralgemeend gebruik van het formulier het aantal verhuisdossiers waarbij iets misloopt terugdringen.

Vandaag is verhuizing in Vlaanderen veruit de grootste bron van foutieve aanrekeningen van elektriciteits- en gasverbruik. De Vreg schat dat in zo'n 5.000 verhuisdossiers - 1 procent van het totale aantal - de afrekening van het elektriciteits- en gasverbruik problemen geeft.

Een van de klassiekers is dat iemand die in een nieuw huis trekt, facturen blijft krijgen van de leverancier van de vorige eigenaar of huurder van de woning.

De introductie van het verhuisformulier is het uithangbord van een actie die de Vreg momenteel voert rond energievoorziening bij een verhuizing. Daarbij richt de Vlaamse regulator zich niet zozeer tot de verbruiker zelf maar eerder tot de bedrijven en organisaties uit de elektriciteits- en gasmarkt die geregeld met die verbruiker in contact komen. Het gaat onder meer over de distributienetbeheerders, de leveranciers en de OCMW's. Niettemin kunnen de energieverbruikers die over een internetaansluiting beschikken de verhuisformulieren elektronisch afhalen van de site van de Vreg.

De Vlaamse regulator die toezicht houdt op de vrijgemaakte elektriciteits- en gassector meldde gisteren ook dat hij een aanvaardbaar voorstel heeft binnengekregen van de gemengde distributienetbeheerders om tegen 1 oktober hun eigen informaticasysteem volledig te scheiden van de elektronische gegevensverwerking van leverancier Electrabel. De Vreg legde de intercommunales een boete op van 1.250 euro per dag omdat ze hun beloften over het scheiden van de klantengegevensbestanden niet waren nagekomen.

Volgens Vreg-voorzitter André Pictoel komt de regulator niet terug op de boetebeslissing maar wordt ,,de boetetrein'' wel tot 1 oktober tot stilstand wordt gebracht. Op dat tijdstip wordt beoordeeld of de distributienetbeheerders hun beloften zijn nagekomen.

De teller van de boete staat nu op 1,4 miljoen euro.