BRUSSEL - De Raad voor de Reclame kampt met tegenwind bij de introductie van een educatief pakket, bedoeld om kinderen op te voeden tot kritische reclameconsumenten. Consumentenorganisatie Oivo heeft negatief geadviseerd en minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) ziet het programma evenmin zitten.

ONDER de naam Media Smart heeft de Raad een pakket van achttien fiches ontwikkeld, bedoeld voor gebruik in het basisonderwijs. Het pakket is ontwikkeld naar het voorbeeld van een gelijkaardig Brits programma.

,,Veel mensen staan nogal negatief tegenover reclame die gericht is op kinderen'', stelt Sandrine Sépul van de Raad voor de Reclame vast. ,,Maar kinderen leven natuurlijk niet in een cocon, ze worden hoe dan ook geconfronteerd met reclame. Daarom leek het ons een goed idee om hen te leren hoe ze kritisch met dat fenomeen kunnen omgaan.''

Media Smart is een van de initiatieven waarmee de Raad voor de Reclame een actievere rol probeert te spelen in het debat over de rol van de reclame in de maatschappij. De Raad had het initiatief op 14 april willen aankondigen, maar zag daarvan af omdat intussen onzeker was geworden of het project wel in goede aarde zou vallen.

Die vrees was terecht, zo blijkt nu. De verbruikersorganisatie Oivo uitte gisteren zware kritiek op Media Smart. ,,De informatie die wordt verstrekt is eerder gericht op de positieve aspecten van reclame dan op een kritische benadering'', aldus de organisatie. ,,In de fiches worden kinderen niet als consumenten benaderd, maar wordt hen gevraagd in de huid te kruipen van reclamemakers om hen sympathiek te doen overkomen en hun methodes te accepteren.'' Het Oivo heeft een negatief advies uitgebracht bij de Jury voor Eerlijke Praktijken in de Reclame (JEP), een orgaan dat onder de Raad voor de Reclame valt.

Minister van Onderwijs Vandenbroucke ziet het initiatief evenmin zitten. In een advies van zijn administratie wordt vastgesteld dat het programma ,,onvoldoende voldoet aan de doelstelling om kinderen te leren een kritische houding ten opzichte van reclame aan te nemen''. Media Smart heeft positieve elementen, maar ,,evolueert naar een pleidooi ten gunste van op kinderen gerichte reclame'', aldus het advies. De Vlaamse Gemeenschap zal Media Smart dus niet aanbevelen bij de scholen. Ook in de Franse Gemeenschap staat men er negatief tegenover.

Sépul zegt dat de Raad voor de Reclame open staat voor alle opmerkingen. ,,Media Smart is niet te nemen of te laten. Het programma kan aangepast worden om tegemoet te komen aan de kritiek.''

(rmg)