VLD ZIET MEER HEIL IN CODE DIVERSITEIT. ,,Quota ook in 2015 slecht idee''

INTERVIEW. Bart Somers is tegen allochtonenquota

BRUSSEL - De VLD zal zich altijd verzetten tegen quota, zegt voorzitter Bart Somers. Hij heeft het niet begrepen op het voorstel van SP.A-senator Fatma Pehlivan om meer allochtonen aan het werk te krijgen. Hij schuift een code Diversiteit - naar analogie met de code-Lippens - naar voren als alternatief

PEHLIVAN stelt de invoering van quota voor als de situatie tegen 2015 niet verbeterd is. In afwachting van een evaluatie stelt de SP.A stimuli voor werkgevers voor, gecombineerd met de verplichting om ...