BRUSSEL - Een belangrijk deel van de Groep Ethibel, de pionier van het ethisch doorlichten van bedrijven, wordt overgenomen door de Franse sectorgenoot Vigeo. De nieuwe groep stelt 56 personen te werk en boekte afgelopen jaar omgerekend een omzet van 2,7 miljoen euro. Tachtig procent van het kapitaal is afkomstig van Vigeo, de overige 20 procent komt van Ethibel.

De Ethibel groep valt uiteen in de vzw Ethibel die het gelijknamige label beheert en Stock at Stake dat gespecialiseerd is in het maatschappelijk en ethisch doorlichten van bedrijven en organisaties. Het is Stock at Stake dat fuseert met Vigeo en de Groep Vigeo zal vormen.

De groep wordt het eerste Europees agentschap voor het doorlichten van bedrijven op hun maatschappelijk verantwoord karakter. Ethibel is in 1992 ontstaan in de ngo-wereld, Vigeo werd in 2002 opgericht op initiatief van Franse vakbonds- en werkgeversorganisaties.

De fusie beantwoordt volgens oprichtster Nicole Notat van Vigeo aan een behoefte in de markt. Nogal wat institutionele beleggers vinden dat er een wildgroei heeft plaatsgevonden van ethische labels en van gehanteerde onderzoeksmethoden. Notat zal ook voorzitster zijn van de nieuwe groep.

De teams van Ethibel en Vigeo blijven elk vanuit hun eigen kantoren werken, respectievelijk in Brussel en in Parijs.

De organisatie moet vanaf volgend jaar break-even draaien, en in 2007 winst maken.

De vzw Ethibel wordt omgedoopt tot Forum Ethibel. Dat forum blijft het kwaliteitslabel en de methodologie van Ethibel beheren.

Tot einde vorig jaar werkte Ethibel met een enkel label, dat uitsluitend werd toegekend aan bedrijven die in de ogen van de groep echt volledig zuiver op de graat zijn. Einde vorig jaar werd dat keurmerk omgedoopt tot het Ethibel Pioneer Label. Fondsen die er zich mee willen tooien, kunnen momenteel kiezen uit 263 bedrijven.

Maar het label was voor heel wat institutionele beleggers te streng. In sommige sectoren raakte geen enkel bedrijf door de Ethibel-filter. Dat vormde een probleem voor fondsen die voldoende ruim willen beleggen om risico's te vermijden.

Andere, zoals KBC, pasten daar met hun ,,best in class''-benadering een mouw aan. Per sector worden de meest ethische bedrijven gekozen. Samen vormen zij het beleggingsuniversum waaruit kan gekozen worden.

Daarom lanceerde Ethibel einde vorig jaar het Excellence Label dat ook steunt op een ,,best in class'' benadering.

Daardoor kunnen beleggers die voor het Excellence Label kiezen nu putten uit een selectie van 348 ondernemingen.

(lc)