Verzand in armoede

Woestijnen rukken op

Woestijnen rukken op, met wereldwijde gevolgen voor mens en natuur. De uitputting van kwetsbare gronden stort hele bevolkingsgroepen in armoede.

GEMIDDELD 54 van de 1000 kinderen in droge gebieden in ontwikkelingslanden sterven op jonge leeftijd. Dat is dubbel zoveel als in andere gebieden in ontwikkelingslanden, en tien keer meer dan in geïndustrialiseerde ...