De winnaars:

  • De consumenten . De prijsdaling van suiker komt aan hun ten goede, maar slechts voor een klein gedeelte. Huishoudsuiker zou 5 procent goedkoper worden. Berekeningen hebben uitgewezen dat de Europese consumenten jaarlijks 112,2 miljoen euro minder zouden uitgeven aan suiker. Daartegenover staat dat er 618 miljoen euro extra belastinggeld moet worden uitgegeven (zie verder).
  • De agrovoedingsindustrie en de distributie . Deze sectoren steken naar verwachting het leeuwendeel van de kostenreductie op zak. Van de 4,4 miljard euro die de prijsdaling zal opleveren, gaat 4,287 miljard naar het deel van de keten tussen de suikerfabriek en de consument.
  • De traders . De invoer van suiker zou stijgen van 1,9 naar 2,5 miljoen ton, een toename van het verhandelde volume van bijna 32 procent.

De verliezers:

  • De suikerproducerende landen in Afrika, de Caraïben en de Stille Zuidzee . De zogenaamde ACP-landen zullen als gevolg van de prijsdaling niet langer concurrentieel kunnen produceren.
  • De minst ontwikkelde landen . De zogenaamde Least Developed Countries (LDC's) zien door de prijsdaling van de suiker de mogelijkheid om een suikerindustrie te ontwikkelen grotendeels verdampen. De mogelijkheid om onbeperkt suiker te exporteren naar de EU in het kader van het Everything But Arms-verdrag (EBA) wordt daardoor een lege doos.
  • De belastingbetalers . Het budget voor het huidige suikerregime bedraagt 1,5 miljard euro. Daarvan wordt de helft door de sector zelf opgehoest en de helft door de Europese belastingbetaler. In het voorgestelde regime vallen de bijdragen door de sector weg, maar worden de compensaties voor inkomstenderving als gevolg van een lage bietenprijs op 1 miljard euro geraamd. Daar komen nog de compensaties bij voor het wegvallen van de suikerinkomsten uit de ontwikkelingslanden, die waarschijnlijk ten laste komen van het directoraat-generaal ontwikkelingssamenwerking. Totale kostprijs voor de belastingbetaler: 1,368 miljard euro.
  • De suikerindustrie en haar werknemers . Volgens de Europese Commissie daalt het aantal suikerfabrieken van 135 naar 54 met een verlies van 25.500 directe arbeidsplaatsen en 51.000 indirecte.
  • De Europese producenten . In veertien van de 25 lidstaten zal de teelt van suikerbieten niet langer rendabel zijn. In de elf overblijvende lidstaten verdwijnen de zwakkere producenten. Alle producenten zien hun inkomen dalen.

(rmg)