NEW YORK (bloomberg) - Tyco International mag dan, na het vertrek van Kozlowski al orde op zaken gesteld hebben, toch ligt het opnieuw onder vuur. Deze keer niet vanwege vermeende fraudepraktijken, wel omdat het bedrijf, dat de facto geleid wordt vanuit West Windsor in de Amerikaanse staat New Jersey, weigert zijn officiële hoofdzetel weg te halen uit Bermuda. Amerikaanse parlementsleden beschuldigen het bedrijf ervan dat het zijn steentje niet wil bijdragen tot de Amerikaanse staatskas.

93 procent van de aandeelhouders van Tyco stemde op de algemene vergadering vorige week tegen een verhuizing van de hoofdzetel van Bermuda naar de Verenigde Staten. Dank zij zijn vestiging in Bermuda, kon het bedrijf vorig jaar zo'n 324 miljoen dollar meer winst voorleggen aan de aandeelhouders dan wanneer het in de VS zou gevestigd zijn.

In de VS groeit de kritiek op die zogenaamde offshore-vestiging. Leden van het Amerikaanse Congres vinden dit niet vaderlandslievend. Ze hebben er al mee gedreigd Tyco, en andere Amerikaanse bedrijven die hun hoofdzetel in belastingparadijzen hebben gevestigd, bij wet uit te sluiten bij de toekenning van overheidsopdrachten. ,,Niemand in Amerika gelooft dat Tyco een onderneming uit Bermuda is'', zei volksvertegenwoordiger Richard Neal, een democraat uit Massachusetts. ,,Nochtans worden ze fiscaal wel zo behandeld, wat nog eens bewijst dat de Amerikaanse belastingwetgeving gebaseerd is op politieke overwegingen en niet op principes.''

Tyco antwoordt op de kritiek dat het wel degelijk zijn deel betaalt aan de Amerikaanse schatkist: vorig jaar was dat 764,5 miljoen dollar. Het bedrijf zegt ook dat het zijn hoofdzetel niet heeft overgebracht naar Bermuda om fiscale redenen, maar wel als gevolg van zijn fusie met ADT in 1997. Maar het bedrijf ontkent niet dat een verhuis naar de VS de belastingfactuur behoorlijk zou opdrijven.