BRUSSEL (bloomberg, reuters, eigen berichtgeving) - Verlaagt de Europese Centrale Bank donderdag de rente of niet? Dat is de vraag die deze week de financiële markten in haar ban zal houden. Vorige week leek ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet de deur op een kier te zetten voor een renteverlaging. Maar toch blijven de meningen van economisten verdeeld, vooral dan over de timing van een mogelijke verlaging.

IN een interview met de Duitse zakenkrant Handelsblatt zei Trichet vorige week dat de ECB haar groeiverwachtingen voor dit jaar zou moeten bijstellen als de consumptie niet sneller zou hernemen. Het exportgedreven herstel dat begon in het derde kwartaal van vorig jaar is niet sterk genoeg gebleken om de werkloosheid te doen dalen en om gezinnen ertoe aan te zetten meer geld uit te geven. Dezelfde dag zei Guy Quaden, de gouverneur van de Nationale Bank van België en als dusdanig ook bestuurslid van de ECB, in Le Monde dat de ECB nog over ,,munitie'' beschikt om de groei aan te zwengelen. Beide uitlatingen werden geïnterpreteerd als een signaal dat er mogelijk een renteverlaging in de pijplijn zit.

Vrijdag werd die verwachting nog gevoed door de bekendmaking dat het ondernemersvertrouwen in Duitsland, gemeten door de invloedrijke Ifo-index, in maart sterker gezakt is dan analisten verwacht hadden. Het Ifo-instituut riep de ECB ,,dringend'' op om de rente te verlagen, omdat de Duitse economie, die goed is voor een derde van de output in de eurozone, nog steeds zeer zwak presteert.

Zal het beleidsbepalend comité van de ECB, dat komende donderdag vergadert, gehoor geven aan die oproep?

Dat er nog een renteverlaging zit aan te komen de komende maanden, daarover zijn de meeste economisten het wel eens. Maar over de timing ervan lopen de meningen uiteen.

Deutsche Bank bijvoorbeeld deelde mee dat ze een renteverlaging met een kwart procentpunt verwacht in de komende drie maanden. Eerder had ze voorspeld dat de rente de komende maanden ongewijzigd zou blijven op 2 procent. Ook andere banken, zoals Bank of America en Barclays Capital stelden hun rentevoorspellingen bij. Barclays voorspelt zelfs dat de renteverlaging met een kwart punt er donderdag al komt. Thomas Mayer, de hoofdeconoom van Deutsche Bank, sluit die mogelijkheid niet uit. ,,Maar'', zegt hij, ,,wij geloven dat de ECB nog meer informatie zal willen voor ze haar monetair beleid wijzigt. Een verlaging in mei of juni lijkt ons daarom waarschijnlijker.''

David Brown, de hoofdeconoom voor Europa van de zakenbank Bear Sterns, wijst er dan weer op dat de ECB misschien drastischer zal moeten ingrijpen als ze nog zo lang wacht. ,,De markt moet ernstig rekening houden met een renteverlaging met een kwartpunt komende donderdag. Als de ECB wacht tot juni, dreigt ze gedwongen te zijn meteen met een half procentpunt te moeten verlagen. Het optimisme over het economisch herstel verdwijnt snel.''

Vorige maand al wezen analisten erop dat de weg voor een renteverlaging open lag omdat de inflatie in de eurozone - een van de voornaamste bekommernissen van de ECB - ruim onder de ECB-doelstelling van 2 procent lag. Maar Trichet stelde toen dat de ECB verwacht dat de inflatie in het tweede kwartaal weer licht oploopt.

Of de ECB al dan niet de rente verlaagt, is in eerste instantie vooral belangrijk vanwege het psychologische effect en de invloed op de financiële markten. Het effect op de reële economie - door de stimulans voor investeringen en bestedingen - blijkt meestal pas na anderhalf tot twee jaar, zo blijkt uit een rapport van de ECB zelf.

(kdr)