Ook de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) probeert het ondernemerschap onder werklozen te stimuleren. Vanaf 1 april start de organisatie met het project Ondernemerschapsvaardigheden, dat bedoeld is om na te gaan in welke werkloze een potentiële ondernemer schuilt.

Aan werkzoekenden wordt nu al bij hun inschrijving gevraagd of ze het eventueel zien zitten om als zelfstandige aan de slag te gaan. Aan hogeropgeleiden wordt die vraag nog eens expliciet gesteld nadat ze zes maanden als werkzoekende zijn ingeschreven. Degenen die op de vraag positief antwoorden, kunnen via de VDAB een test afleggen om na te gaan of ze over de juiste eigenschappen beschikken om als ondernemer te slagen. Als dat het geval is, betaalt de VDAB de opleiding bedrijfsbeheer van Syntra, en de starterscursus van Unizo. Op die manier leert de werkloze niet alleen wat er allemaal komt kijken bij het zelfstandig ondernemerschap, maar ook wat hij of zij moet doen om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor een starterslening van het Participatiefonds. Die leningen zijn speciaal bedoeld voor werkzoekenden die zelfstandig ondernemer willen worden.

André Bervoets van de VDAB, die het project coördineert, denkt niet dat iedereen die het traject doorloopt, ook zelfstandig aan de slag zal gaan. ,,Maar het attest dat de deelnemers na afloop krijgen, bewijst dat ze over competenties beschikken die een meerwaarde bieden, ook als ze gewoon als werknemer gaan werken. Het gaat erom dat ze capaciteiten ontdekken die ze ook op een andere manier kunnen gebruiken''.

De VDAB heeft in het verleden ook al geprobeerd om het ondernemerschap bij werkzoekenden te stimuleren. Daartoe werd samengewerkt met het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (Vizo) en Unizo. Maar een echt groot succes zijn die projecten nooit geworden, geeft Bervoets toe. Met de nieuwe aanpak, die op 1 april van start gaat, denkt hij meer succes te kunnen boeken omdat de voorafgaande test een eerste selectie mogelijk maakt, en omdat de opleidingen praktisch van aard zijn. De VDAB gaat uit van het streefcijfer om jaarlijks duizend werkzoekenden de test te laten afleggen, van wie er achthonderd de opleidingen zouden volgen en 750 het attest behalen.

Bervoets denkt dat vooral de kans op mislukking werkzoekenden afschrikt om met een eigen zaak of activiteit te starten. ,,Wie al zijn geld in een project stopt en ook een lening afsluit, eindigt bij een eventuele mislukking met minder dan hij begon. Dat kan een serieuze weerslag hebben op je verdere bestaan. Wil men jongeren aanzetten om te gaan ondernemen, dan zal daar toch iets aan gedaan moeten worden'', vindt Bervoets.

(rmg)