BRUSSEL - Sinds de MIVB het nieuws vernam van de explosies in Londen volgt de directie de ontwikkelingen op de voet om klaar te zijn om indien nodig maatregelen te nemen op het Brusselse vervoersnet. Dat verklaart een van de directieleden.

De MIVB is er wel van overtuigd dat er totnogtoe niets laat te vermoeden dat een aanslag in Brussel zou kunnen georganiseerd worden.

De MIVB-directie wacht op de beslissingen die de crisiscel van Binnenlandse Zaken zal nemen. In die cel zitten ook leden van de federale politie en van de metrobrigade van de federale politie.