BRUSSEL - Roland Vermeesch, algemeen directeur van de Hogeschool West-Vlaanderen, wordt de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad. Hij volgt Guy Aelteman op, die onlangs door minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten werd aangesteld als bestuurder van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Roland Vermeesch is geboren in 1942 en studeerde pedagogie en psychologie aan de Universiteit Gent. Hij maakt sinds de oprichting van de VLHORA deel uit van de Raad van Beheer en de Algemene Vergadering.

Vermeesch is onder meer voorzitter van de internationale vereniging van Europese hogescholen EURASHE en van de Vlaamse Raad voor Toerisme, en lid van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

Tijdens zijn mandaat als VLHORA-voorzitter wil hij in de eerste plaats overleg plegen met de politieke partijen met het oog op de verkiezingen van 13 juni. Hij wil ook mee vorm en inhoud geven aan het overleg met betrekking tot het nieuwe financieringsmechanisme voor het Vlaamse hoger onderwijs, dat in 2006-2007 van start zou gaan. Hij wil ook werk maken van de de samenwerking tussen de VLHORA en de VLIR rond de thema's die met de implementatie van het Structuurdecreet en de toepassing van de principes van de Bologna-verklaring te maken hebben.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig