Somers wil geen klacht tegen Coveliers
Foto: bdw
BRUSSEL - VLD-voorzitter Bart Somers vindt dat er best geen klacht komt tegen Hugo Coveliers. Dat verklaarde hij na afloop van het eerste partijbestuur na de voorzittersverkiezingen van zaterdag. ,,De voorzitter moet ervoor zorgen dat er meer mensen bij de partij aansluiten, niet dat er mensen uit verwijderd worden", zei hij.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht had eerder aangekondigd een klacht te zullen indienen bij de Statutaire Commissie wegens de uitspraken van Coveliers de laatste weken. Volgens De Gucht hoort de senator niet meer thuis in de partij. De minister was vandaag niet aanwezig op het partijbestuur omdat hij in het buitenland zit.

Jean-Marie Dedecker was ervan overtuigd dat er helemaal geen klacht zal komen tegen Coveliers, het enige parlementslid dat hem steunde in zijn campagne voor het partijvoorzitterschap. Hij gaf Hugo Coveliers wel de raad enige tijd te zwijgen om de situatie niet nog ingewikkelder te maken.

Het partijbestuur verliep rustig volgens Somers, louterend volgens Jean-Marie Dedecker. De senator zei nog moe maar tevreden te zijn na zijn goed resultaat van zaterdag. Beiden stelden dat de VLD de liberale accenten van het regeerakkoord meer moet benadrukken.

Somers zei dat iedereen binnen het partijbestuur wil werken aan de eenheid binnen de partij. Er is ook beloofd om in de toekomst alle problemen eerst binnenkamers uit te praten en er dan pas mee naar buiten te komen. Zo zal in de komende weken rustig intern gepraat worden over het al dan niet samenwerken met het Vlaams Belang. Somers’ uitdager, Jean-Marie Dedecker had van een ledenreferendum over het cordon sanitaire één van de speerpunten van zijn campagne gemaakt.

Voor de nieuwe voorzitter moet er nu werk gemaakt worden van meer liberale accenten, zowel binnen de regering als binnen de VLD. Binnen de regering komt het erop aan de liberale accenten uit het regeerprogramma te benadrukken. Dedecker verwees naar sp.a-kamerfractieleider Dirk Van der Maelen die een boekje bijhoudt met de verwezenlijkingen van financiënminister Didier Reynders. Als minister Demotte de sluiting van een aantal apotheken aankondigt, moeten wij meteen zeggen dat dit niet kan, aldus nog Dedecker.

Het partijbestuur van maandag was het laatste in zijn oude samenstelling. Maandagvoormiddag is gestart met het tellen van de stemmen voor het nieuwe bestuur. Die resultaten zijn wellicht pas dinsdag bekend.