BOEKEN

- J. Couturier en B. Peeters, HET BELGISCH BELASTINGRECHT IN HOOFDLIJNEN , Antwerpen, Maklu, jaarlijks
- L. Dillen, JAARBOEK PERSONENBELASTING , Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, jaarlijks
- E. Schoonvliet, INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT , Kalmthout, Biblo, 1996
- J.J. Spruyt, INLEIDING TOT HET BELASTINGRECHT , Brugge, Die Keure, 2002
- A. Tiberghien, HANDBOEK VOOR FISCAAL RECHT , Gent, Larcier, 2004

TIJDSCHRIFTEN
- ALGEMEEN FISCAAL TIJDSCHRIFT en REVUE GENERALE DE FISCALITE , Ced. Samsom
Deze tijdschriften bestaan uit een maandelijkse uitgave met artikelen en belangrijke rechtspraak en uit een wekelijkse uitgave Fiscale Actualiteit die de meest recente informatie geeft in verband met wetten, rechtspraak en beslissingen van de Aministratie.
- FISCALE KOERIER , K.R.B./Ced. Samsom, halfmaandelijks
- F.J.F., FISCALE JURISPRUDENTIE - JURISPRUDENCE FISCALE , K.R.B./Ced . Samsom, maandelijks
- FISCOLOOG , Biblo, wekelijks
- FISCOLOOG INTERNATIONAAL , Biblo, maandelijks
- TIJDSCHRIFT VOOR FISCAAL RECHT , Larcier, tweewekelijks
GIDSEN
- BELASTINGALMANAK , Standaard Uitgeverij, jaarlijks
- BELASTINGGIDS , Test-Aankoop, jaarlijks
- BELASTING- EN BELEGGINGSGIDS , Pelckmans, jaarlijks
- PRAKTISCHE BELASTINGSERVICE , Lieven Van Belleghem (in eigen beheer), jaarlijks