FAQ
-  Wat is het verschil tussen het aangifteformulier en het aanslagbiljet?
-  Wat wordt bedoeld met de progressiviteit van de belastingen?
-  Wat is de belangrijkste verandering in de personenbelasting?1.

Wat is het verschil tussen het aangifteformulier en het aanslagbiljet?

Heel wat mensen slaan deze twee begrippen door elkaar. Het aangifteformulier is het formulier dat in het voorjaar in de bus valt. Het gaat om de beruchte bruine envelop met daarin het formulier waarop alle inkomsten netjes aangegeven moeten worden. Het aanslagbiljet is de eigenlijke afrekening waarop staat hoeveel vadertje staat u nog moet of hoeveel u de fiscus nog verschuldigd bent.2.

Wat wordt bedoeld met de progressiviteit van de belastingen?

De personenbelasting, maar bijvoorbeeld ook de successierechten, werken met verschillende belastingschijven. Tot een bepaald bedrag wordt het inkomen belast tegen het laagste tarief. Dat is 25 procent in de personenbelasting. Het deel van het inkomen dat daar boven uitkomt, wordt tegen 30 procent belast, tot de volgende inkomensdrempel bereikt wordt en weer een hoger tarief (40 procent) in werking treedt, enzovoort tot de helft van het inkomen belast wordt. Dit is ook de hoogste schijf. Het is dus niet zo, zoals dikwijls wordt gedacht, dat het volledige inkomen aan het hogere tarief wordt belast als een bepaalde grens is bereikt.3.

Wat is de belangrijkste verandering in de personenbelasting?

De decumul. Sinds dit jaar worden alle inkomsten van gehuwden afzonderlijk belast. Vroeger kwamen feitelijk samenwonenden er dikwijls goedkoper vanaf dan gehuwden, omdat bij gehuwden de roerende en onroerende inkomsten samengevoegd werden bij de inkomsten van de echtgenoot die het meest verdiende. Daardoor kwam die sneller in een hogere belastingschijf met als gevolg hogere belastingen.