sinds 1999 de federale minister van Financiën

Als minister van Financiën (MR) stippelt hij het fiscale beleid in ons land uit en is hij ook de politieke verantwoordelijke voor de goede werking van de fiscale administratie.

Reynders werd geboren in Luik op 6 augustus 1958 en studeerde in die stad rechten. Hij maakte snel carrière binnen de Franstalige liberale partij. Op 28-jarige leeftijd werd hij met liberale steun de voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS. Die functie oefende hij uit tot in 1991. Reynders is niet alleen minister van Financiën, maar is sinds 11 oktober 2004 tevens de voorzitter van de Franstalige liberalen. Als minister van Financiën is hij vooral trots op de hervorming annex vermindering van de personenbelasting die hij in 2001 op het getouw zette. Ook de notionele intrestaftrek, waarbij bedrijven die niet lenen, maar eigen vermogen in hun vennootschap investeren, ook een belastingaftrek genieten, is een van zijn paradepaardjes. Zijn naam zal ook verbonden blijven aan de fiscale-amnestieoperatie, officieel de Eenmalige Bevrijdende Aangifte, die hij samen met de regering in 2004 op poten zette. Daarmee was het mogelijk om tegen gunsttarief de spons te vegen over ontdoken belastingen.