Het fiscale juk
Foto: © VUM
DE belastingdruk in ons land land is zeer hoog. Tussen het brutoloon dat op het loonstrookje prijkt en het nettobedrag dat op het einde van de maand op de rekening staat, gaapt een diepe kloof. Als we het over belastingdruk hebben, hebben we het over lasten in ruime zin.

Het gaat daarbij in de eerste plaats om de eigenlijke belastingen die gebruikt worden om de algemene collectieve noden zoals onderwijs en infrastructuur te lenigen. Maar ook de sociale zekerheid roomt een flink stuk van het loon af, onder meer om de pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen te betalen.

De fiscale druk bedroeg volgens cijfers van de Nationale Bank het vorige jaar 45 procent van het bruto binnenlands product (bbp), een recordhoogte. Het bbp is de marktwaarde van alle goederen en diensten die in één jaar tijd in een land geproduceerd worden.

Om ons land te vergelijken met de andere industrielanden moeten we kijken naar de cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Die berekent de belastingdruk iets anders en beschikt nog maar over cijfers van 2004.

Volgens de Oeso bedroeg de fiscale druk in 2004 in ons land 45,6 procent van het bruto binnenlands product. Ons land blijft daarmee derde op de ranglijst van de dertig industrielanden die deel uitmaken van de organisatie. Alleen in Zweden en Denemarken ligt de belastingdruk nog hoger dan in België. De belastingdruk is het laagst in Mexico (18,5 procent), Korea (24,6 procent) en de VS (25,4 procent).

In België steeg de belastingdruk volgens de Oeso in 2004 met 0,2 procentpunt. Ook in Zweden en Denemarken steeg de belastingdruk nog wat tegenover 2004. De stijging in België is opmerkelijk omdat deze regering prat gaat op de belastingvermindering in de personenbelasting die ze heeft doorgevoerd sinds 2001. Volgens de regering is de stijging in 2004 te wijten aan de fiscale amnestieregeling dat jaar. Die veroorzaakte een terugkeer van tegoeden naar België, geld dat vervolgens werd belast. Ze wijst ook op een toename van de arbeidsinkomens en vennootschapswinsten.

De Oeso bekijkt de belastingdruk ook op langere termijn. Sinds 1975 is de belastingdruk in nagenoeg alle industrielanden gestegen. Nederland is de belangrijkste uitzondering. In België nam de belastingdruk de jongste jaren met 5 procentpunt toe.