De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar belangrijkste rentetarieven gisteren onveranderd gelaten. Maar zoals verwacht lijkt de bank de weg te effenen voor een renteverhoging in maart. ,,We blijven alle risicofactoren voor de prijsstabiliteit op middellange termijn zeer nauwgezet in de gaten houden'', zei ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet. Een maand geleden liet hij ,,zeer'' nog achterwege.

De jongste economische indicatoren wijzen erop dat de renteverhoging van december een goede keuze was, zei Trichet. Waarnemers verwachten dat de ECB in maart de rente opnieuw zal verhogen met 25 à 50 basispunten. De beslissing om de rente niet te wijzigen, werd unaniem genomen, zei de Franse voorzitter. Hij wou niet ingaan op toekomstige renteverhogingen, maar ,,beweging op korte termijn'' sloot hij niet uit.

Historisch gezien blijft de rente erg laag, bedrijven gaan nog altijd makkelijk leningen aan, zei Trichet. De hoge en sterk schommelende olieprijzen blijven een risico voor de prijsstabiliteit. Trichet ziet geen signalen dat de groei in de eurozone vertraagt. De ECB-voorzitter riep de vakbonden in de eurozone op om hun looneisen te matigen. Te sterke loonsverhogingen dreigen de inflatie aan te wakkeren, luidde het.

(lc)