,,CIA noemde Saddam nooit direct gevaar''

WASHINGTON (bloomberg, reuters) ,,Wij hebben nooit gezegd dat Saddam Hoessein een onmiddellijk gevaar vormde.'' Dat heeft de directeur van de Amerikaanse spionagedienst CIA gisteren gezegd. George Tenet verdedigde met verve het werk van zijn dienst, die zwaar onder vuur ligt.

Ons besluit luidde dat Irak een beperkt aantal massavernietigingswapens bezat en er in het verleden had proberen te produceren, zei Tenet in een toespraak in Georgetown University, zijn oude alma mater ...

Niet te missen