BRUSSEL Het publiek-private waterzuiveringsbedrijf Aquafin loopt gevaar al begin 2005 op droog zaad te worden gezet. De vrees bij het bedrijf is dat financiers zullen terugschrikken om nog in te tekenen op bedrijfsobligaties met een zeer korte looptijd. En dat wegens het uitblijven van een beheerscontract met de Vlaamse overheid en een onderzoek van Europa. Met de opbrengst van deze obligaties betaalt het bedrijf momenteel zijn aannemers en prefinanciert het de almaar oplopende btw-schuld van de Vlaamse overheid.

Gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns meldde gisteren tijdens een uiteenzetting in de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement dat de Vlaamse overheid best voor eind 2004 een signaal geeft over de manier waarop ze in de toekomst nog wil samenwerken met Aquafin om het Vlaamse afvalwater te zuiveren.

Blijft zo'n signaal uit, dan zal de Vlaamse overheid snel geconfronteerd worden met een forse stijging van de vergoeding die ze contractueel moet betalen aan Aquafin, waarschuwde Bossyns. Volgens hem zullen de banken immers de afbetalingstermijnen van de leningen die het bedrijf aangaat voor de bouw van waterzuiveringsstations stelselmatig inkorten. En die rekening kan Aquafin doorsturen naar de Vlaamse regering.

Maar voor Aquafin zelf komt er best ook een signaal tegen eind van dit jaar. Het waterzuiveringsbedrijf doet almaar meer een beroep op kortetermijnkredieten in de vorm van bedrijfsobligaties om belangrijke uitgaven om de haverklap te herfinancieren. De onderneming beschikt bij de Belgische banken wel over een kredietlijn van 690 miljoen euro, maar die wordt momenteel bijna volledig gebruikt. Een deel dient om de bouw van waterzuiveringsstations te financieren maar een almaar groter gedeelte wordt gebruikt om de steeds hogere btw-schulden van de Vlaamse overheid te prefinancieren. Het grote gevaar voor Aquafin is dat de interesse van investeerders om in te tekenen op die bedrijfsobligaties vermindert.

Vertegenwoordigers van de Bond Beter Leefmilieu lieten de Vlaamse parlementsleden gisteren eveneens verstaan dat de overheid dit jaar duidelijkheid moet verstrekken over het toekomstige waterzuiveringsbeleid. Wim Van Gils van de BBL had het over een beleidsvacuüm waarbij de politiek het initiatief uit handen geeft en verscheidene waterbedrijven dan maar op eigen houtje voorstellen lanceren. De milieubeweging gaf gisteren het Klaverplan, het voorstel van Aquafin, een onvoldoende omdat het gebaseerd is op een masterplan voor de Vlaamse waterzuivering dat zwaar onder vuur ligt van onder meer de Vlaamse Milieumaatschappij.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in