De manier waarop het BIPT (Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie) de maximumprijzen voor de overdracht van een gsm-nummer van de ene operator naar een andere heeft bepaald, is in overeenstemming met de Europese regels. Dit oordeelt het Europees Hof van Justitie, na klacht van Mobistar. Mobistar was een rechtszaak gestart tegen het BIPT. Het is van oordeel dat de maximumprijzen te hoog liggen. Dit zou dan in het voordeel van Proximus zijn. De operator die het langst in de markt is en de meeste abonnees heeft, heeft voordeel bij hoge kosten voor nummerportabiliteit. De drempel om te veranderen van operator wordt namelijk hoger. Het Brusselse Hof van Beroep had aan het Europees Hof van Justitie enkele prejudiciële vragen rond het onderwerp gesteld. Het EU-Hof stelt dat ,,de nationale regelgevende instanties (het BIPT, nvdr) de grenzen van deze beoordelingsvrijheid in casu niet hebben overschreden.'' De Europese richtlijn over de overdracht van gsm-nummers laat de nationale regulator een zekere vrijheid om te bepalen wat de kostprijs van die overdracht moet zijn.

(belga)