Groei van chemie prioriteit voor Vlaanderen
Een task force gaat vanaf september de verschillende punten verfijnen en instaan voor de concrete uitvoering. Foto: © BELGA/AFP
De Vlaamse regering wil de groeikansen van de chemie-industrie vrijwaren. Het ABVV is niet onder de indruk.

De Vlaamse regering heeft, in navolging van de automobielsector, ook een actieplan klaar voor de chemie. Bedoeling van het plan is om een optimaal kader te scheppen voor de chemiebedrijven. De chemienijverheid is goed voor 160.000 directe en indirecte jobs in Vlaanderen.

Concreet heeft de Vlaamse regering, na een rondetafel met alle belanghebbenden uit de sector, een actieplan met twaalf punten klaar, gegroepeerd rond de thema's innovatie, competitiviteit, infrastructuur en maatschappelijk draagvlak. Een task force gaat vanaf september de verschillende punten verfijnen en instaan voor de concrete uitvoering.

Eén van de grootste uitdagingen voor de chemiesector, zo liet de voorzitter van de rondetafel Achiel Ossaer verstaan, is het wegwerken van de loonhandicap met de buurlanden. Een ploegarbeider, maar ook een onderzoeker, kost in België bij een gelijk of zelfs lager nettoloon tussen de 14 tot 30 procent meer dan in Duitsland.

De regering komt nu (deels) aan de verzuchting tegemoet door de loonkosten op ploegenarbeid te verlagen. Tegen 2007 zullen chemiebedrijven kunnen rekenen op een maximale lastenverlaging van 10,7 procent op ploegenarbeid. Voorwaarde is dat de sociale partners een gelijkaardige inspanning doen.

Er zal ook werk worden gemaakt van maatregelen die de energiefactuur van de chemiebedrijven moeten verlichten. De Vlaamse overheid belooft voorts de innovatiesteun uit te breiden, meer toponderzoekers aan te trekken en prioriteit te geven aan de uitbreiding van het pijpleidingennet. Er komen ook bedrijfsstageplaatsen voor leerkrachten chemie en deeltijds lerende jongeren kunnen werkervaring op doen in chemiebedrijven. De overheid gaat bij bedrijfsstages van leerkrachten de vervanging van die leerkracht financieren.

Bij de chemiebedrijven wordt tevreden gereageerd op het actieplan. De vakbonden reageren minder positief. Het ABVV betreurt ook dat het actieplan focust op het doorschuiven van lasten naar de overheid, ,,en dit voor een kapitaalintensieve sector als die van de chemie''. Ook het feit dat het actieplan geen maatregelen bevat om de werkgelegenheid te verhogen of arbeidsomstandigheden te verbeteren, krijgt kritiek.