De Esso-raffinaderij in de Antwerpse haven investeert 200 miljoen euro in broeikasgasarme elektriciteits- en warmteproductie.

De Amerikaanse oliereus ExxonMobil heeft het licht op groen gezet voor een grote moderniseringsoperatie en een onderhoudsbeurt van haar raffinaderij in de Antwerpse haven.

Het koninginnestuk wordt de vervanging van een oude kleine elektriciteits- en warmtecentrale door een grote warmtekrachtcentrale (wkk) met een elektrisch vermogen van 130 megawatt. Daarnaast wordt de controlekamer van de raffinaderij volledig gemoderniseerd en gedigitaliseerd en zal de jaarlijkse verwerkingscapaciteit van de raffinaderij worden verhoogd van 14 tot bijna 17 miljoen ton ruwe olie. De uitvoering van al deze plannen begint dit najaar.

In de herfst wordt ook de grote zesjaarlijkse onderhoudsbeurt voor de hele raffinaderij geprogrammeerd. Die zal zes weken in beslag nemen en 70 miljoen euro kosten.

De grote omvang van de werken wordt geïllustreerd door de werkgelegenheid die ermee samengaat. De bouw van warmtekrachtcentrale en moderniseringswerken zijn de komende drie jaar goed voor 700 manjaren. Bij de onderhoudsbeurt zullen in totaal 2.500 mensen betrokken zijn.

De directeur van de Esso raffinaderij, Gilbert Asselman, beklemtoonde gisteren de grote milieu-impact van de investeringen. Door de nieuwe warmtekrachtcentrale kan Esso de CO2-uitstoot van de raffinaderij met 200.000 ton per jaar reduceren. ,,Dat is de CO2-uitstoot van 90.000 personenwagens'', aldus Gilbert Asselman.

De bouw van wkk-centrales wordt overigens sterk gestimuleerd door de Vlaamse overheid. Streefdoel van de regering is in 2012 vijf procent energie te besparen door de bouw van zeer energie-efficiënte wkk-centrales. Die van Esso zal een efficiëntie hebben van 80 procent. Volgens Asselman kan de raffinaderij dankzij de warmtekrachtcentrale haar positie als een van de meest energie-efficiënte ter wereld veilig stellen. Met de huidige hoge energieprijzen kunnen raffinaderijen overigens niet anders dan hun energieverbruik terug te dringen. Energie maakt in de raffinaderij van Esso 45 procent van de productiekosten uit.

De forse reductie van de broeikasgassen door Esso is te danken aan het feit dat de oven van de raffinaderij voor de helft zal worden verwarmd met een deel van de warmte die door de wkk-centrale wordt geproduceerd. De oven dient om de ruwe olie te raffineren tot onder andere benzine, diesel en petrochemische producten. Vandaag wordt die oven opgewarmd met stookolie.

De elektriciteit van de nieuwe wkk-centrale dekt voorts een groot deel - 80 procent - van het stroomverbruik van de drie productievestigingen van ExxonMobil in de Antwerpse regio. Dat zijn de raffinaderij zelf en de plasticfabrieken in Zwijndrecht en Meerhout. De elektriciteitsproductie komt overeen met de elektriciteitsbehoefte van 300.000 gezinnen.

De bouw van de wkk-centrale moet eind 2006 beginnen. Medio 2008 moet de installatie de eerste elektriciteit en warmte produceren.De Esso-raffinaderij verwerkt ruwe olie onder meer tot autobrandstoffen (30 procent van de capaciteit) en chemiestoffen. Voorts is de Esso-raffinaderij het tankstation van de Antwerpse haven. Schepen kunnen er bijtanken.