Gevangenen Guantanamo mogen naar Amerikaanse rechtbank stappen
WASHINGTON - De Amerikaanse overheid mag zowel Amerikanen als niet-Amerikanen zonder proces of zonder een formele beschuldiging vasthouden op de marinebasis op Guantanamo in Cuba. Die gevangenen mogen hun opsluiting wel aanvechten voor een Amerikaanse rechtbank. Dat heeft het Supreme Court, de hoogste gerechtelijke instantie in de VS, beslist. Dat laatste is een terechtwijzing voor de regering-Bush die dat altijd bestreden heeft.

Volgens het Opperste Gerechtshof hebben Amerikaanse rechtbanken dus wel degelijk jurisdictie in de Guantanamo-gevallen, ook al bevindt die basis zich op Cuba zich niet op Amerikaans grondgebied. Anderzijds oordeelde het Supreme Court, waarvan een meerderheid van de negen rechters Republikeinse wortels heeft, dat president Bush wèl het recht heeft verdachten - al dan niet Amerikanen - zonder beschuldiging of proces op te sluiten.

In Guantanamo Bay zitten zo'n 600 personen op verdenking van terrorisme. Sommigen onder hen zitten daar al meer dan twee jaar vast. Het gros van hen werd opgepakt in het najaar van 2001. Geen van hen is tot dusver in staat van beschuldiging gesteld: zij worden er van verdacht, lid te zijn van Al-Qaeda of de Taliban. De gedetineerden, door de regering-Bush unlawful combatants genoemd, mogen geen advocaat zien en als ,,onwettige strijders'' vallen ze volgens de regering niet onder het statuut van krijgsgevangene zoals bepaald in de Conventies van Genève. Tot dusver kon Justitie, onder leiding van de conservatieve John Ashcroft, daardoor de gevangenen voor onbeperkte duur achter slot en grendel houden, zonder inbeschuldigingstelling en zonder hun identiteit vrij te geven.