BRUSSEL - De samenstelling van de delegaties die deelnemen aan de Vlaamse regeringsonderhandelingen onder leiding van formateur Yves Leterme is licht gewijzigd ten opzichte van de voorbereidende vergadering van vrijdag. Zo nam federaal minister Bert Anciaux (Spirit) vandaag deel aan de onderhandelingen.

Formateur Yves Leterme heeft Steve Dubois aangeduid als secretaris van de centrale onderhandelingsgroep is aangesteld. In de SP.A-Spirit-delegatie verving Anciaux Patrick Janssens. De delegatie wordt geleid door Frank Vandenbroucke en bestaat voorts uit sp.a-voorzitter Steve Stevaert, federaal minister Johan Vande Lanotte en Spirit-voorzitster Els Van Weert.

Bij VLD-Vivant werd Roland Duchatelet (Vivant) vervangen door Dirk Achten (VLD). De liberale delegatie bestaat voorts uit Karel De Gucht, Bart Somers, Dirk Van Mechelen en Marleen Vanderpoorten.

De vijf afgevaardigden van het CD&V-N-VA-kartel zijn Jo Vandeurzen, Eric Van Rompuy, Inge Vervotte, Geert Bourgeois en Bart De Wever.