BRUSSEL - In 2003 telde het Vlaamse Gewest 59.964 geboorten, dat zijn er 239 meer dan in 2002. Daarmee is het Vlaamse geboortecijfer, dat laag ligt, gestabiliseerd. Maar omdat het aantal potentiële moeders is gedaald, betekent dit dat Vlaamse vrouwen opnieuw meer kinderen krijgen. Zo leert het jaarverslag van Kind en Gezin. Ook in de eerste vijf maanden van 2004 is een lichte stijging van het aantal geboorten te zien.

Kind en Gezin stelt ook vast dat steeds meer kinderen naar kinderopvang gaan. In 2003 was dat 55,7 procent, tegenover 52,2 procent in 2002, een opmerkelijke stijging. Vooral de vraag naar opvang buiten de normale uren ('s avonds, 's ochtends vroeg of in het weekend) nam toe, namelijk met vier procent.

Ook blijkt uit het jaarrapport dat het aantal kansarme kinderen met 1 procent is gedaald tegenover 2002 en het aantal meldingen van kindermishandeling afnam met 7 procent.