CONCERTZAAL MOET ZWARE BOETES BETALEN VOOR OVERLAST I LOVE TECHNO

Flanders Expo veroordeeld voor geluidshinder

De geluidshinder die I Love Techno en andere concerten in Flanders Expo tussen 1997 en 2001 veroorzaakten, is door de correctionele rechtbank bestraft met zware boetes. De nv Flanders Expo, de leden van het directiecomité en verschillende concertorganisatoren kregen boetes van 2.500 tot 15.000 euro. De rechter sprak in totaal een bedrag van 125.000 euro aan boetes en verbeurdverklaringen uit tegen verscheidene beklaagden.

FLANDERS Expo gaf alleen voorrang aan economische voordelen en liet na om maatregelen te nemen om geluidsoverlast te vermijden'', zei rechter Jan Van Den Berghe, voorzitter van de correctionele rechtbank ...

Niet te missen