COMMENTAAR. Normaal en gezond politiek landschap

Het Vlaams Blok is niet meer. De grootste partij van Vlaanderen heeft opgehouden te bestaan. Maar niemand van de leden had gisteren op het congres in Antwerpen reden tot treuren. En geen van de vele tegenstrevers van deze partij staat te juichen. Het tegendeel is twee keer waar. Het Vlaams Blok is dood, leve het Vlaams Belang.

Het Belang is geen nieuwe partij. Het nam de infrastructuur en het geld maar vooral het brede programma, het personeel én de electorale achterban over van het Blok. In die zin verschilt het Vlaams Belang ...

Niet te missen