BRUSSEL - Al 1.036 Vlaamse en 748 Waalse studenten boekhoudkunde kregen een premie uitbetaald. Zij slaagden ofwel voor het eerste jaar, studeerden af of vonden een job in hun sector. ,,Het premiesysteem om dit knelpuntberoep aan werknemers te helpen, werkt'', zegt Ann Van den Broeck van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden.

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor een tekort op de arbeidsmarkt bestaat. Boekhouder is er daar een van. Om jongeren bij hun studiekeuze voor zich te winnen, betaalt de sector dit jaar premies uit. Wie voor het eerste jaar boekhoudkunde slaagt, krijgt een premie van 200 euro. Wie afstudeert, krijgt nog eens 200 euro, en wie werk vindt in de sector, vangt 350 euro.

,,De eerste uitbetalingen zijn gebeurd. In september, na de tweede zittijd, volgt de tweede golf'', zegt Ann Van den Broeck. ,,We zijn tevreden met de voorlopige resultaten. Tijdens het schooljaar zijn studenten die de richting bedrijfsbeheer volgden, zelfs overgestapt naar de optie boekhouden.''

Hoe lang het premiesysteem nog loopt, wordt binnenkort beslist, zegt Van den Broeck. ,,In het najaar evalueren we het systeem en begin volgend jaar houden de sectoren hun cao-onderhandelingen, waarin het premiestelsel is opgenomen.''

(pom)